• دوشنبه 1399/12/18  

اطلاعات پدیده آورندگان

مريم کرمانيان احمدآبادي

مريم کرمانيان احمدآبادي

ثبت نشده


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 جشن تکلیف
1395/6/16
اول
خشتی
کودک
50000
2 همیار آب
1398/1/29
اول
خشتی
کودک
40000
3 چادر (بیان زیبایی های چادر بصورت شعر )ویژه کودکان
1391/7/24
دوم
خشتی
کودک
50000
4 چادر نماز (بیان زیبایی های چادر همراه با رنگ آمیزی)
1391/6/14
سوم
خشتی
کودک
50000
5 چادر گل گلی (بیان زیبایی های چادر همراه با رنگ آمیزی)
1390/6/14
سوم
خشتی
کودک
50000
1