• سه شنبه 1403/3/29  

اطلاعات پدیده آورندگان

کتب انتشارات بهاردلها

نـــوشـت افـــزار بـــهـارك

تازه های نشر

نشربهاردلها

نشربهاردلها


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 تبلت برای کودکان -فرصتها-تهدیدها-راهکارها
1396/10/9
اول
رقعی
نوجوان
300000
2 تخته وایت برد دخترانه نماز
1399/10/14
اول
وزیری
کودک
400000
3 تخته وایت برد پسرانه
1399/10/14
اول
جیبی
کودک
400000
4 جامدادی بهارک ( مدرسه دوست خوب من دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
500000
5 جامدادی بهارک ( کتاب دوست خوب من دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
500000
6 جامدادی بهارک (در شش طرح)
1397/5/15
اول
پالتویی
کودک
500000
7 جامدادی بهارک (راه شهیدان)
1400/7/20
11
جیبی
500000
8 جامدادی بهارک (طرح سردار دلها)
1399/9/9
اول
جیبی
500000
9 جامدادی بهارک (مدرسه دوست خوب من پسرانه)
1400/7/20
11
جیبی
500000
10 جامدادی بهارک (من نماز را دوست دارم)
1400/7/20
11
جیبی
500000
11 جامدادی بهارک (من چادرم را دوست دارم)
1400/7/20
11
جیبی
500000
12 حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت
1390/10/9
سوم
رقعی
بزرگسال
340000
13 دفتر مشق 60 برگ کد 1
1399/12/13
9
وزیری
نوجوان
250000
14 دفتر 50 برگ فنر کد 74
1400/5/20
11
وزیری
300000
15 دفتر 50 برگ فنر کد 82
1400/5/20
اول
وزیری
300000
16 دفتر 50برگ فنر کد 5
1400/4/5
اول
وزیری
300000
17 دفتر فنری 50 برگ طرح غدیر 1
1401/4/14
اول
وزیری
نوجوان
250000
18 دفتر مشق 40 برگ کد 95
1400/5/12
اول
وزیری
200000
19 دفتر مشق 40 برگ کد 11
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
200000
20 دفتر مشق 40 برگ کد 12
1396/6/1
اول
وزیری
200000
21 دفتر مشق 40 برگ کد 13
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
200000
22 دفتر مشق 40 برگ کد 14
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
200000
23 دفتر مشق 40 برگ کد 15
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
200000
24 دفتر مشق 40 برگ کد 16
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
200000
25 دفتر مشق 40 برگ کد 17
1396/6/1
11
وزیری
کودک
200000
26 دفتر مشق 40 برگ کد 18
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
200000
27 دفتر مشق 40 برگ کد 19
1397/5/18
اول
وزیری
200000
28 دفتر مشق 40 برگ کد 2
1398/6/16
اول
وزیری
کودک
200000
29 دفتر مشق 40 برگ کد 20
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
200000
30 دفتر مشق 40 برگ کد 21
1397/5/18
اول
وزیری
کودک
200000
31 دفتر مشق 40 برگ کد 22
1397/5/18
11
وزیری
200000
32 دفتر مشق 40 برگ کد 23
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
200000
33 دفتر مشق 40 برگ کد 24
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
200000
34 دفتر مشق 40 برگ کد 9
1397/5/18
11
وزیری
نوجوان
200000
35 دفتر مشق 40 برگ کد 94
1400/5/25
اول
وزیری
200000
36 دفتر مشق 40 برگ کد 97
1400/5/25
اول
وزیری
200000
37 دفتر مشق 40 برگ کد 98
1400/5/25
اول
وزیری
200000
38 دفتر مشق 40برگ کد 3
1399/9/9
اول
وزیری
نوجوان
200000
39 دفتر مشق 40برگ کد 26
1395/5/19
11
وزیری
کودک
200000
40 دفتر مشق 40برگ کد 27
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
200000
41 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 99
1400/5/25
11
وزیری
250000
42 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 100
1400/5/25
اول
وزیری
250000
43 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 25
1400/5/26
11
وزیری
250000
44 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 28
1400/5/12
اول
وزیری
250000
45 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 29
1400/5/12
11
وزیری
250000
46 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 30
1400/5/12
11
جیبی
250000
47 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 32
1400/5/12
11
جیبی
250000
48 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 33
1400/5/12
11
جیبی
250000
49 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 34
1400/5/12
اول
وزیری
250000
50 دفتر مشق 50 برگ فنر کد 35
1400/5/25
11
وزیری
250000
1 2 3 4