• سه شنبه 1401/5/25  

اطلاعات پدیده آورندگان

کتب انتشارات بهاردلها

نـــوشـت افـــزار بـــهـارك

تازه های نشر

نشربهاردلها

نشربهاردلها


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 تبلت برای کودکان -فرصتها-تهدیدها-راهکارها
1396/10/9
اول
رقعی
نوجوان
165000
2 تخته وایت برد دخترانه نماز
1399/10/14
اول
وزیری
کودک
120000
3 تخته وایت برد پسرانه
1399/10/14
اول
جیبی
کودک
120000
4 جامدادی بهارک ( مدرسه دوست خوب من دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
5 جامدادی بهارک ( کتاب دوست خوب من دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
6 جامدادی بهارک (در شش طرح)
1397/5/15
اول
پالتویی
کودک
230000
7 جامدادی بهارک (راه شهیدان)
1400/7/20
11
جیبی
230000
8 جامدادی بهارک (طرح سردار دلها)
1399/9/9
اول
جیبی
230000
9 جامدادی بهارک (مدرسه دوست خوب من پسرانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
10 جامدادی بهارک (من نماز را دوست دارم)
1400/7/20
11
جیبی
230000
11 جامدادی بهارک (من چادرم را دوست دارم)
1400/7/20
11
جیبی
230000
12 جامدادی بهارک (نمازکلید بهشت است)
1400/7/20
11
جیبی
230000
13 جامدادی بهارک (نمازکلید خوبی ها است)
1400/7/20
11
جیبی
230000
14 جامدادی بهارک (کتاب دوست خوب من پسرانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
15 جامدادی بهارک (کودکان شاد ایران پسرانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
16 جامدادی بهارک (کودکان شادایران دخترانه)
1400/7/20
11
جیبی
230000
17 حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت
1390/10/9
سوم
رقعی
بزرگسال
190000
18 دفتر مشق 60 برگ کد 1
1399/12/13
9
وزیری
نوجوان
200000
19 دفتر 50 برگ فنر کد 50
1400/4/5
اول
وزیری
نوجوان
200000
20 دفتر 50 برگ فنر کد 67
1400/5/20
اول
وزیری
200000
21 دفتر 50 برگ فنر کد 68
1400/5/20
11
وزیری
200000
22 دفتر 50 برگ فنر کد 71
1400/5/20
11
وزیری
200000
23 دفتر 50 برگ فنر کد 72
1400/5/20
11
وزیری
200000
24 دفتر 50 برگ فنر کد 74
1400/5/20
11
وزیری
200000
25 دفتر 50 برگ فنر کد 77
1400/5/20
اول
وزیری
200000
26 دفتر 50 برگ فنر کد 82
1400/5/20
اول
وزیری
200000
27 دفتر 50برگ فنر کد 5
1400/4/5
اول
وزیری
200000
28 دفتر فنری 50 برگ طرح غدیر 1
1401/4/14
اول
وزیری
نوجوان
200000
29 دفتر مشق 40 برگ کد 95
1400/5/12
اول
وزیری
150000
30 دفتر مشق 40 برگ کد 11
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
150000
31 دفتر مشق 40 برگ کد 12
1396/6/1
اول
وزیری
150000
32 دفتر مشق 40 برگ کد 13
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
150000
33 دفتر مشق 40 برگ کد 14
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
150000
34 دفتر مشق 40 برگ کد 15
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
150000
35 دفتر مشق 40 برگ کد 16
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
150000
36 دفتر مشق 40 برگ کد 17
1396/6/1
11
وزیری
کودک
150000
37 دفتر مشق 40 برگ کد 18
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
150000
38 دفتر مشق 40 برگ کد 19
1397/5/18
اول
وزیری
150000
39 دفتر مشق 40 برگ کد 2
1398/6/16
اول
وزیری
کودک
150000
40 دفتر مشق 40 برگ کد 20
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
100000
41 دفتر مشق 40 برگ کد 21
1397/5/18
اول
وزیری
کودک
150000
42 دفتر مشق 40 برگ کد 22
1397/5/18
11
وزیری
150000
43 دفتر مشق 40 برگ کد 23
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
100000
44 دفتر مشق 40 برگ کد 24
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
150000
45 دفتر مشق 40 برگ کد 9
1397/5/18
11
وزیری
نوجوان
150000
46 دفتر مشق 40 برگ کد 94
1400/5/25
اول
وزیری
150000
47 دفتر مشق 40 برگ کد 97
1400/5/25
اول
وزیری
150000
48 دفتر مشق 40 برگ کد 98
1400/5/25
اول
وزیری
150000
49 دفتر مشق 40برگ کد 3
1399/9/9
اول
وزیری
نوجوان
100000
50 دفتر مشق 40برگ کد 26
1395/5/19
11
وزیری
کودک
100000
1 2 3 4