• شنبه 1399/12/9  

اطلاعات پدیده آورندگان

نشربهاردلها

نشربهاردلها


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 تبلت برای کودکان -فرصتها-تهدیدها-راهکارها
1396/10/9
اول
رقعی
نوجوان
70000
2 تخته وایت برد دخترانه نماز
1399/10/14
اول
وزیری
کودک
120000
3 تخته وایت برد پسرانه
1399/10/14
اول
جیبی
کودک
120000
4 جامدادی بهارک (در شش طرح)
1397/5/15
اول
پالتویی
کودک
150000
5 جامدادی بهارک (طرح سردار مقاومت/شهیدسلیمانی)
1399/9/9
اول
جیبی
150000
6 حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت
1390/10/9
سوم
رقعی
بزرگسال
70000
7 دفتر 40برگ مشق و نقاشی (طرح سردار سلیمانی)
1399/9/9
اول
جیبی
50000
8 دفتر 60 برگ شهید قاسم سلیمانی
1398/10/28
11
وزیری
65000
9 دفتر 60 برگ (رهبری - بیانیه گام دوم )
1398/10/28
11
وزیری
65000
10 دفتر 60 برگ (شهید ستاری )
1398/10/28
11
وزیری
65000
11 دفتر 60 برگ شهید تهرانی مقدم
1398/10/28
11
وزیری
65000
12 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی (آبی)
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
45000
13 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی (سبز)
1396/6/1
اول
وزیری
45000
14 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی و مطالعه
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
45000
15 دفتر مشق 40 برگ امام خمینی و کودکان
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
45000
16 دفتر مشق 40 برگ حجاب (کد 4 )
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
17 دفتر مشق 40 برگ سنجاب آبی
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
18 دفتر مشق 40 برگ طرح امام رضا (ع)
1396/6/1
11
وزیری
کودک
9127595288
19 دفتر مشق 40 برگ طرح حضرت معصومه(ع)
1396/6/1
اول
وزیری
کودک
9127595288
20 دفتر مشق 40 برگ طرح سنجاب سبز
1397/5/18
اول
وزیری
9127595288
21 دفتر مشق 40 برگ طرح مسواک
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
9127595288
22 دفتر مشق 40 برگ طرح نماز آبی
1397/5/18
اول
وزیری
کودک
45000
23 دفتر مشق 40 برگ طرح نماز سبز
1397/5/18
11
وزیری
9127595288
24 دفتر مشق 40 برگ عشایر (کد2)
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
25 دفتر مشق 40 برگ نماز دخترانه ( کد 3 )
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
9127595288
26 دفتر مشق 40 برگ چادر(کد 1)
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
9127595288
27 دفتر مشق 40برگ
1395/5/19
11
وزیری
کودک
45000
28 دفتر مشق 40برگ طرح آب ( کد 5)
1395/5/19
11
وزیری
کودک
45000
29 دفتر مشق 40برگ نیایش(کد 6)
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
45000
30 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید صیاد شیرازی
1397/5/20
اول
جیبی
نوجوان
65000
31 دفتر مشق 60 برگ (طرح شهدا) شهید همت
1396/11/25
اول
وزیری
نوجوان
65000
32 دفتر مشق 60 برگ رزمنده
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
65000
33 دفتر مشق 60 برگ طرح شهید حججی
1397/5/18
11
وزیری
نوجوان
65000
34 دفتر مشق 60 برگ طرح میوه آبی
1397/5/18
اول
وزیری
نوجوان
65000
35 دفتر مشق 60 برگ طرح میوه نارنجی
1397/5/18
دوم
وزیری
نوجوان
65000
36 دفتر مشق40 برگ طرح حیوانات
1395/5/19
اول
وزیری
کودک
9127595288
37 دفتر نقاشی 40 برگ بهارک
1396/5/29
اول
وزیری
کودک
9127595288
38 دفتر نقاشی 40 برگ دخترانه
1395/5/19
11
وزیری
کودک
9127595288
39 دفتر نقاشی 40 برگ پسرانه
1395/5/19
11
وزیری
کودک
9127595288
40 دفترچه یاد داشت (طرح سردارمقاومت)
1399/9/9
دهم
جیبی
40000
41 دفترچه یاداشت (سایز8×12) حجاب / نماز
1396/12/24
اول
جیبی
کودک
30000
42 دفترچه یاداشت (سایز8×12) طرح شهدا
1396/12/24
اول
نیم جیبی
نوجوان
30000
43 دفترچه یاداشت طرح بارگاه امام رضا ع (سایز8×12)
1396/12/12
اول
جیبی
کودک
0
44 دفترچه یاداشت طرح بارگاه حضرت معصومه س (سایز8×12)
1396/12/12
اول
نیم جیبی
کودک
30000
45 دفترچه یاداشت طرح حجاب (سایز8×12)
1396/12/12
اول
جیبی
نوجوان
30000
46 دفترچه یاداشت طرح نماز (سایز8×12)
1396/12/12
11
جیبی
30000
47 دفترچه یادداشت طرح آب (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
48 دفترچه یادداشت طرح حجاب (سایز۱۱×۱۵)
1395/8/17
اول
جیبی
نوجوان
30000
49 دفترچه یادداشت طرح دانش آموز شهید
1399/10/15
11
جیبی
9127595288
50 دفترچه یادداشت طرح سنجاب (سایز 11*15)
1395/8/17
اول
جیبی
کودک
30000
1 2 3