• سه شنبه 1403/3/29  

اخبار

کتب انتشارات بهاردلها

نـــوشـت افـــزار بـــهـارك

تازه های نشر

کتاب همیار آب

کتاب همیار آب
  • شنبه 31/1/1398 10:6:27
ادامه مطلب

کتاب همیار آب منتشر شد

کتاب همیارآب نحوه استفاده صحیح از آب را به کودکان بصورت شعر و درموضوعات :
 شستن ماشین / شستن میوه /حمام کردن / آبیاری گلها /وضو گرفتن /  مسواک زدن
یادآور میشودکه توسط نشربهاردلها به چاپ رسیده است 09127595288