• چهارشنبه 1400/6/31  

اطلاعات پدیده آورندگان


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 30روز 30پیام(باالهام از دعاهای روز ماه رمضان)
1392/3/29
8
رقعی
بزرگسال
100000
2 برگزیده کتاب خورشید رهنمای -زندگانی و سیره امام هادی ع
1392/6/30
اول
رقعی
بزرگسال
50000
3 برگزیده کتاب نور نیایش (پژوهشی در زندگانی امام سجاد ع )
1392/9/18
اول
رقعی
بزرگسال
50000
4 برگزیده کتاب ژرفای دانش ( پژوهشی در زندگی و سیره امام باقر ع )
1392/6/30
اول
رقعی
بزرگسال
50000
5 برگزیده کتاب یادگار آفتاب (پژوهشی در زندگانی امام مجتبی ع )
1392/4/19
اول
رقعی
بزرگسال
50000
6 خورشید رهنمای-پژوهشی درزندگانی امام هادی علیه السلام
1392/5/30
اول
رقعی
بزرگسال
160000
7 سبک زندگی 7 - میراث دار رسول (برگزیده ای از سیره امام باقر ع)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
8 سبک زندگی 1 - آخرین فرستاده (برگزیده ای از سیره پیامبر اعظم ص )
1392/11/16
سوم
پالتویی
بزرگسال
40000
9 سبک زندگی 10 - امام رئوف (برگزیده ای از سیره امام رضا ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
10 سبک زندگی 11 - دریای جود (برگزیده ای از سیره امام جواد ع )
1392/11/16
11
جیبی
40000
11 سبک زندگی 12 - هادی امت (برگزیده ای از سیره امام هادی ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
12 سبک زندگی 13 - شهریار نیکی (برگزیده ای از سیره امام عسکری ع)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
13 سبک زندگی 14 - یوسف کنعان آرزو (برگزیده ای از سیره امام زمان عج)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
14 سبک زندگی 2 - برترین وصی (برگزیده ای از سیره امام علی ع )
1392/11/16
سوم
پالتویی
بزرگسال
40000
15 سبک زندگی 3 - کوثر جاودان (برگزیده ای از سیره حضرت زهرا س)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
60000
16 سبک زندگی 4 - آفتاب حسن (برگزیده ای از سیره امام حسن ع )
1392/11/16
11
پالتویی
بزرگسال
40000
17 سبک زندگی 5 - سرور شهیدان (برگزیده ای از سیره امام حسین ع )
1392/11/16
سوم
جیبی
بزرگسال
60000
18 سبک زندگی 6 - اسوه نیایش (برگزیده ای از سیره امام سجاد ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
19 سبک زندگی 8 - پیشوای اندیشه (برگزیده ای از سیره امام صادق ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
20 سبک زندگی 9 - کلیم مهر ورزی (برگزیده ای از سیره امام کاظم ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
40000
21 فرازهای عاشورا ( شرح فرازهایی از زیارت عاشورا
1392/7/28
دوم
رقعی
90000
22 نعمت عاشورا (شناخت آموزه ها و الگو های عاشورا )
1392/7/28
4
رقعی
بزرگسال
140000
23 نور نیایش (پژوهشی در زندگانی و سره امام سجاد ع )
1392/9/18
اول
رقعی
بزرگسال
160000
24 پیشوای شیعه ( پژوهشی در زندگانی و سیره امام صادق ع )
1395/7/28
اول
رقعی
بزرگسال
50000
25 چهارده آینه خورشید (جستارهایی در سیره پیامبر ص و اهل بیت ع
1393/1/24
اول
وزیری
بزرگسال
450000
26 ژرفای دانش ( پژوهشی در زندگی و سیره امام باقر ع )
1392/6/30
اول
رقعی
بزرگسال
160000
27 گزیده ای از سیره معصومین (ع) - پک 14جلدی با قاب( سبک زندگی )
1393/1/23
دوم
پالتویی
240000
28 یادگار آفتاب
1400/2/8
اول
جیبی
بزرگسال
200000
1