• سه شنبه 1403/3/29  

اطلاعات پدیده آورندگان

کتب انتشارات بهاردلها

نـــوشـت افـــزار بـــهـارك

تازه های نشر


فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 30روز 30پیام(باالهام از دعاهای روز ماه رمضان)
1392/3/29
8
رقعی
بزرگسال
400000
2 برگزیده کتاب خورشید رهنمای -زندگانی و سیره امام هادی ع
1392/6/30
اول
رقعی
بزرگسال
220000
3 برگزیده کتاب نور نیایش (پژوهشی در زندگانی امام سجاد ع )
1392/9/18
اول
رقعی
بزرگسال
250000
4 برگزیده کتاب ژرفای دانش ( پژوهشی در زندگی و سیره امام باقر ع )
1392/6/30
اول
رقعی
بزرگسال
280000
5 برگزیده کتاب یادگار آفتاب (پژوهشی در زندگانی امام مجتبی ع )
1392/4/19
اول
رقعی
بزرگسال
250000
6 خورشید رهنمای-پژوهشی درزندگانی امام هادی علیه السلام
1392/5/30
اول
رقعی
بزرگسال
700000
7 سبک زندگی 7 - میراث دار رسول (برگزیده ای از سیره امام باقر ع)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
8 سبک زندگی 1 - آخرین فرستاده (برگزیده ای از سیره پیامبر اعظم ص )
1392/11/16
سوم
پالتویی
بزرگسال
250000
9 سبک زندگی 10 - امام رئوف (برگزیده ای از سیره امام رضا ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
10 سبک زندگی 11 - دریای جود (برگزیده ای از سیره امام جواد ع )
1392/11/16
11
جیبی
250000
11 سبک زندگی 12 - هادی امت (برگزیده ای از سیره امام هادی ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
12 سبک زندگی 13 - شهریار نیکی (برگزیده ای از سیره امام عسکری ع)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
200000
13 سبک زندگی 14 - یوسف کنعان آرزو (برگزیده ای از سیره امام زمان عج)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
14 سبک زندگی 2 - برترین وصی (برگزیده ای از سیره امام علی ع )
1392/11/16
سوم
پالتویی
بزرگسال
250000
15 سبک زندگی 3 - کوثر جاودان (برگزیده ای از سیره حضرت زهرا س)
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
16 سبک زندگی 4 - آفتاب حسن (برگزیده ای از سیره امام حسن ع )
1392/11/16
11
پالتویی
بزرگسال
250000
17 سبک زندگی 5 - سرور شهیدان (برگزیده ای از سیره امام حسین ع )
1392/11/16
سوم
جیبی
بزرگسال
250000
18 سبک زندگی 6 - اسوه نیایش (برگزیده ای از سیره امام سجاد ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
19 سبک زندگی 8 - پیشوای اندیشه (برگزیده ای از سیره امام صادق ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
20 سبک زندگی 9 - کلیم مهر ورزی (برگزیده ای از سیره امام کاظم ع )
1392/11/16
اول
پالتویی
بزرگسال
250000
21 فرازهای عاشورا ( شرح فرازهایی از زیارت عاشورا
1392/7/28
دوم
رقعی
300000
22 نعمت عاشورا (شناخت آموزه ها و الگو های عاشورا )
1392/7/28
4
رقعی
بزرگسال
450000
23 نور نیایش (پژوهشی در زندگانی و سره امام سجاد ع )
1392/9/18
اول
رقعی
بزرگسال
700000
24 پیشوای شیعه ( پژوهشی در زندگانی و سیره امام صادق ع )
1395/7/28
اول
رقعی
بزرگسال
350000
25 چهارده آینه خورشید (جستارهایی در سیره پیامبر ص و اهل بیت ع
1393/1/24
اول
وزیری
بزرگسال
1600000
26 ژرفای دانش ( پژوهشی در زندگی و سیره امام باقر ع )
1392/6/30
اول
رقعی
بزرگسال
700000
27 گزیده ای از سیره معصومین (ع) - پک 14جلدی با قاب( سبک زندگی )
1393/1/23
دوم
پالتویی
3500000
28 یادگار آفتاب(پژوهشی در زندگانی امام مجتبی ع )
1400/2/8
اول
رقعی
بزرگسال
800000
1